โลโก้โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์

รหัสโรงเรียน : 120580

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 34 – ปอ เวียงแก่น เชียงราย 57310

โทรศัพท์ : 053918430

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปางหัดสหศาสตร์