-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลตาดควัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลตาดควัน

รหัสโรงเรียน : 120559

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 7 – ตาดควัน พญาเม็งราย เชียงราย 57290

โทรศัพท์ : 053194134

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลตาดควัน

-- advertisement --