-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลยางฮอม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลยางฮอม

รหัสโรงเรียน : 120629

เขตการศึกษา : สพป.เชียงราย เขต 4

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 216 1 ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย 57340

โทรศัพท์ : 053606224

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลยางฮอม

-- advertisement --