โลโก้โรงเรียนบ้านบวกค้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบวกค้าง

รหัสโรงเรียน : 130580

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 140 ม.1ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ – บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์ : 053446754

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบวกค้าง