-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปางแดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปางแดง

รหัสโรงเรียน : 130147

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 112 – ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปางแดง

-- advertisement --