-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป่าขุย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าขุย

รหัสโรงเรียน : 130134

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 329 – สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าขุย

-- advertisement --