-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป่าเสร้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าเสร้า

รหัสโรงเรียน : 130138

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 52/2 – สันปูเลย ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220

โทรศัพท์ : 053-887223

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าเสร้า

-- advertisement --