-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านม่วงโตน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านม่วงโตน

รหัสโรงเรียน : 130177

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 9 – แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220

โทรศัพท์ : 053840537

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านม่วงโตน

-- advertisement --