-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ

รหัสโรงเรียน : 130553

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 61/2 – สันกลาง สันกำแพง เชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์ : 053013390

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสันกลางเหนือ

-- advertisement --