-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า

รหัสโรงเรียน : 130550

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0/89 – ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์ : 053960870

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า

-- advertisement --