-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดเปาสามขา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดเปาสามขา

รหัสโรงเรียน : 130948

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 44/1 – ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์ : 053-859485

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดเปาสามขา

-- advertisement --