-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา

รหัสโรงเรียน : 130255

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์ : 053889190

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา

-- advertisement --