-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกาดฮาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกาดฮาว

รหัสโรงเรียน : 130460

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 50330

โทรศัพท์ : 053374698

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกาดฮาว

-- advertisement --