โลโก้โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย

รหัสโรงเรียน : 130389

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – เมืองก๋าย แม่แตง เชียงใหม่ 50150

โทรศัพท์ : 0826329135

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านก๋ายน้อย