-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านต้นขาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านต้นขาม

รหัสโรงเรียน : 130406

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 47 – กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 50150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านต้นขาม

-- advertisement --