-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง

รหัสโรงเรียน : 130257

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์ : 053-123234

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง

-- advertisement --