-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบวกจั่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบวกจั่น

รหัสโรงเรียน : 130424

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านบวกจั่น – โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 052082876

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบวกจั่น

-- advertisement --