-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปางไฮ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปางไฮ

รหัสโรงเรียน : 130431

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปางไฮ

-- advertisement --