-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป่าไหน่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าไหน่

รหัสโรงเรียน : 130239

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์ : 053017566

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าไหน่

-- advertisement --