-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสะลวงนอก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสะลวงนอก

รหัสโรงเรียน : 130459

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านสะลวงนอก – สะลวง แม่ริม เชียงใหม่ 50330

โทรศัพท์ : 053374211

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสะลวงนอก

-- advertisement --