-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสันกลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสันกลาง

รหัสโรงเรียน : 130242

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 2 – ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์ : 0987483945

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันกลาง

-- advertisement --