-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสันคะยอม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสันคะยอม

รหัสโรงเรียน : 130442

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ 2 เชียงใหม่ – ฝาง ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053372829

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันคะยอม

-- advertisement --