-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสันปง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสันปง

รหัสโรงเรียน : 130258

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์ : 053123111

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันปง

-- advertisement --