-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองปิด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองปิด

รหัสโรงเรียน : 130256

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 283 – สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์ : 053123000

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองปิด

-- advertisement --