-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองไคร้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองไคร้

รหัสโรงเรียน : 130637

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 50210

โทรศัพท์ : 053491916

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองไคร้

-- advertisement --