-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหลวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหลวง

รหัสโรงเรียน : 130272

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์ : 053348231

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหลวง

-- advertisement --