-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง

รหัสโรงเรียน : 130537

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 สะเมิง -วัดจันทร์ บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ 50250

โทรศัพท์ : 053-460063

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง

-- advertisement --