-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่ตะละ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่ตะละ

รหัสโรงเรียน : 130534

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 50250

โทรศัพท์ : 053460067

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่ตะละ

-- advertisement --