-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง

รหัสโรงเรียน : 130267

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – แม่ปั๋ง พร้าว เชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง สาขาบ้านขุนปั๋ง

-- advertisement --