-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่ปาคี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่ปาคี

รหัสโรงเรียน : 130261

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านแม่ปาคี – สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์ : 052082823

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่ปาคี

-- advertisement --