-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ

รหัสโรงเรียน : 130521

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 112 – สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 50250

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่ลานคำ

-- advertisement --