-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่สา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่สา

รหัสโรงเรียน : 130452

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 50 เชียงใหม่-ฝาง แม่สา แม่ริม เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-298447

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่สา

-- advertisement --