-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านแม่แต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่แต

รหัสโรงเรียน : 130613

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่แต

-- advertisement --