โลโก้โรงเรียนบ้านแม่ไคร้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านแม่ไคร้

รหัสโรงเรียน : 130367

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 50150

โทรศัพท์ : 053-460285

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านแม่ไคร้