-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโปง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโปง

รหัสโรงเรียน : 130629

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 120 – ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 50210

โทรศัพท์ : 053333166

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโปง

-- advertisement --