-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา

รหัสโรงเรียน : 130243

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านม่วงถ้อย – ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์ : 053475599

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา

-- advertisement --