-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 130400

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 200 เชียงใหม่ – ฝาง ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 50150

โทรศัพท์ : 053-372750

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนร่ำเปิงวิทยา

-- advertisement --