-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดท่าข้าม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดท่าข้าม

รหัสโรงเรียน : 130387

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 94 – สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 50330

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดท่าข้าม

-- advertisement --