-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ

รหัสโรงเรียน : 130541

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 50250

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ

-- advertisement --