-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ

รหัสโรงเรียน : 130422

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 052082877

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ

-- advertisement --