-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสบเปิงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสบเปิงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 130386

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 99 แม่มาลัย-ปาย สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 50330

โทรศัพท์ : 053995039

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสบเปิงวิทยา

-- advertisement --