-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสหกรณ์ดำริ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสหกรณ์ดำริ

รหัสโรงเรียน : 130250

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : หมู่ที 7 ต.น้ำแพร่ – น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 50190

โทรศัพท์ : 053460289

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสหกรณ์ดำริ

-- advertisement --