-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสันป่าสักวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสันป่าสักวิทยา

รหัสโรงเรียน : 130398

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 เชียงใหม่ – ฝาง ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 50150

โทรศัพท์ : 053471487

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสันป่าสักวิทยา

-- advertisement --