-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2

รหัสโรงเรียน : 130427

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 052082878

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2

-- advertisement --