โลโก้โรงเรียนดอยสามหมื่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดอยสามหมื่น

รหัสโรงเรียน : 130126

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 50170

โทรศัพท์ : 053460014

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดอยสามหมื่น