-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดงป่าลัน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงป่าลัน

รหัสโรงเรียน : 130221

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 151 – แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ 50320

โทรศัพท์ : 0861928682

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงป่าลัน

-- advertisement --