-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป่าก๊อ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าก๊อ

รหัสโรงเรียน : 130495

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านป่าก๊อ – บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 50280

โทรศัพท์ : 0817830420

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าก๊อ

-- advertisement --