-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านป่าแดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านป่าแดง

รหัสโรงเรียน : 130496

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านป่าแดง – บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 50280

โทรศัพท์ : 053460055

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าแดง

-- advertisement --