-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านสันม่วง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านสันม่วง

รหัสโรงเรียน : 130218

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 3 ต.แม่ข่า – แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ 50320

โทรศัพท์ : 0892631157

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันม่วง

-- advertisement --