-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองขวาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองขวาง

รหัสโรงเรียน : 130196

เขตการศึกษา : สพป.เชียงใหม่ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 190 – แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 50320

โทรศัพท์ : 052082814

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองขวาง

-- advertisement --